Rychlost na 4. koridoru

Poznámka k dvoustovce na českých koridorech

Na serveru zdopravy.cz vyšel zajímavý článek týkající se rychlostí, kterých bude reálné dosáhnout na 4. koridoru.

Na koridoru byla původně plánovaná rychlost 160 km/h, Správa železnic se však za cenu prodloužení doby realizace a zvýšení nákladů rozhodla zvýšit rychlost na 200 km/h.

Rychlost 200 km/h bude ovšem dosažitelná pouze pro vozidla s naklápěcími skříněmi, pro běžné soupravy bude maximální rychlost 185 km/h. Hlavním limitujícím prvkem pro zvýšení rychlosti jsou délky přechodnic/vzestupnic a poloměry oblouků. Vzhledem k tomu, že je stavba již v realizaci, není možné provádět změny v trasování.

Při zachování plánované geometrie jsou tak na trase oblouky s navrženým převýšením nedostatečným pro vyrovnání příčného zrychlení u vyšších rychlostí (více o silách působících při průjezdu vozidel obloukem najdete v našem článku o převýšení). K vyrovnání příčného zrychlení tak musí dojít na vozidle, což umožňují vozidla s naklápěcími skříněmi. V ČR je v současnosti pouze sedm jednotek tohoto typu – jedná se o pendolina Českých drah.


Napsat komentář

Komentáře uživatelů